CLIMATE

Het klimaat wereldwijd is al een aantal jaar sterk aan het veranderen. Dit heeft een enorme impact op ons leven. De verandering van het klimaat heeft een impact, maar ook de maatregelen die worden genomen om de klimaatverandering af te remmen of te verminderen. Naarmate de klimaatverandering toeneemt zullen we ons moeten aanpassen aan de nieuwe normen om zo de leefbare orde te herstellen naar onze wereld. Denk hier bijvoorbeeld aan de nieuwe maatregelen die de VN-klimaattop in Glasgow in november 2021 genomen heeft in verband met de elektrische wagens. Deze maatregel houdt in dat alle nieuwe auto’s vanaf 2029 verplicht elektrisch moeten zijn. Dit heeft een invloed op ons leven, we zullen dan niet meer moeten gaan tanken bij een tankstation, maar we zullen de auto thuis of op een andere plaats moeten opladen.
Deze klimaatproblematiek is zeker al sterk aanwezig in ons leven. Maar ik wil hierbij nog een aantal decennia verder gaan en de mogelijke drastische veranderingen naar het publiek brengen. De veranderingen van het klimaat zonder de invoering van maatregelen zal onze wereld helemaal doen veranderen. Dit heb ik gedaan aan de hand van zeven affiches met telkens een bekend monument ergens uit de wereld. De keuzes van deze monumenten is tot stand gekomen nadat ik een bepaald woord aan mijn project wilde koppelen. Ik heb hiervoor het woord ‘climate’ gebruikt. Vervolgens heb ik voor iedere letter van ‘climate’ een bekend monument gezocht en ben ik tot de selectie van de volgende monumenten gekomen. De ‘C’ staat voor ‘Christ The Redeemer’ (Christus De Verlosser, uit Rio De Janeiro), de ‘L’ staat voor ‘Leaning Tower Of Pisa’ (Toren Van Pisa, uit Italië), de ‘I’ staat voor ‘Itsukushima Shrine’ (Itsukushima Schrijn, uit Japan), de ‘M’ staat voor ‘Maoi Statues’ (Maoi-beelden, uit Paaseiland), de ‘A’ staat voor ‘Acropolis’ (uit Griekenland), de ‘T’ staat voor ‘Taj Mahal’ (uit India) en de ‘E’ staat tenslotte voor ‘Eiffel Tower’ (Eiffeltoren, uit Frankrijk). Deze monumenten heb ik dan in een volledig ander klimaat en omgeving geplaatst met het gebruik van Adobe Photoshop. De plaatsen die ik gebruikt heb om de monumenten in een andere omgeving te zetten zijn theoretisch geselecteerd. Ik heb namelijk de coördinaten van de hierboven genoemde monumenten achterhaald en dan de coördinaten omgewisseld (bv. de coördinaten van de Toren Van Pisa zijn: 43°43'21”N 10°23'42”E. Deze heb ik dan veranderd naar: 43°43’21”E 10°23’42”N). Als je deze coördinaten dan ingeeft op een digitale wereldkaart kom je terecht op een hele andere plaats, ongeveer aan de andere kant van de wereld. Het klimaat of omgeving wat ik daar dan uitkwam heb ik gebruikt om het monument in te plaatsen. Ik heb geen rekening gehouden met de eventuele aardrijkskundige theorieën van hoe de aarde kan veranderen (bv. verandering van de zeespiegel).


De zeven beelden zijn allemaal gemaakt aan de hand van een digitale fotomontage in Photoshop. Ik heb hiervoor found photography gebruikt en deze dan zo bewerkt om een realistische landschapsscène te ontwikkelen. Deze zeven realistisch lijkende beelden vormen een reeks waarmee het woord ‘climate’ gevormd kan worden door telkens de eerste letter van het monument te nemen. De opbouw is bij alle zeven beelden hetzelfde. Ik heb gekozen om het monument in een andere omgeving te plaatsen en hierbij ook nog de titel van het monument (in het Engels) te vermelden met de eerste letter opvallender dan de anderen zodat je onrechtstreeks in combinatie met de andere beelden de titel van het project kan vormen. Ook zijn telkens de coördinaten van de locatie van het klimaat onder de titel van het monument vermeld en de vlag van het land waar het monument oorspronkelijk staat, is in het beeld verwerkt. Om zo eigenlijk te weten over welk land en klimaat het gaat.​​​​​​​

De zeven ontwikkelde beelden zijn te vergelijken met een scène uit een rampenfilm. De beelden tonen ook wel een ramp ten gevolge van het klimaat. Hierdoor heb ik gekozen om de zeven beelden te presenteren door middel van filmaffiches. Om zo eigenlijk zeven nieuwe maar niet bestaande rampenfilms aan te kondigen, allemaal over het klimaat. Met deze reeks van affiches wil ik de klimaatproblematiek aan het publiek overbrengen. Er moet dus zeker aandacht worden besteed aan hoe we omgaan met het klimaat. Als er geen bijkomende maatregelen worden genomen of als de individuen zichzelf niet gaan aanpassen kan het klimaat over een aantal decennia zo drastisch veranderd zijn zoals in de beelden wordt aangetoond. Het is dus een oproep naar het publiek toe om het voor de eigen toekomst op te nemen. Want we zien nu al drastische veranderingen in het klimaat. Denk hier bijvoorbeeld aan de overstromingen in België van juli 2021. Dit is ook iets dat door de klimaatverandering is ontstaan. Iets wat ervoor amper voorkwam komt nu steeds meer en meer voor. Ook zien we dit aan de seizoenen. De zomer begint precies later, maar eindigt ook wel later. Zo ook hetzelfde met de winter. Het lijkt precies allemaal op te schuiven. Om te voorkomen dat we binnen enkele jaren in een volledig ander klimaat leven moeten we zelf ingrijpen en niet altijd wachten op nieuwe maatregelen van de regeringen of Verenigde Naties. Want onze toekomst hebben we zelf in handen. Als we zelf iets ondernemen kunnen we voorkomen dat het zo drastisch gaat veranderen als in de beelden wordt weergegeven.
Back to Top