Unchangeable Past

“Het leven gaat veel te snel voorbij” horen we vaak zeggen. Je kan een mooi leven leiden en 100 jaar worden. Maar helaas zijn er velen onder ons waarbij het leven abrupt stopt ten gevolge van een ziekte of ongeval. Had je toen maar geweten dat je eerder van het leven moest gaan genieten want het is zo snel voorbij.

In het fotografische project ‘Unchangeable Past’ wordt je meegenomen in een tijdreis van heden en verleden op zoek naar herinneringen. Terugdenken aan het verleden kan problemen uit het heden tijdelijk doen vergeten, maar uiteindelijk kun je er niets meer aan veranderen. Het is belangrijk dat je in het nu leeft en herinneringen maakt. Waarom zou je zelfs tijdreizen met je gedachten?
Back to Top